Geschiedenis

1e geslacht :
De grondlegger van het bedrijf is Cristoffel Maliepaard, geboren op 28 september 1888 en overleden 12 januari 1964. Het grootste deel van zijn leven is hij in de landbouw werkzaam geweest. Zo kocht hij in 1945 een perceel grond met wagenhuis, gelegen aan de Molendijk 65 te Stad aan 't Haringvliet, ter grootte van 100 RR. Hij verbouwde het wagenhuis tot woonhuis en betrok dit met vrouw en kinderen. In 1945 ging zoon Laurens ( geboren op 18 maart 1915 en overleden 13 april 1991) meewerken in het bedrijf van vader. Daarvoor was hij boerenknecht elders. Het te bebouwen areaal bedroeg 4,5 ha. voor de teelt van uien en uienzaden met daarnaast nog wat akkerbouw. Er was geen machinepark. Het hoog nodige werd door de loonwerker gedaan en de rest was alles handwerk.

2e geslacht:
Van 1963 tot 1966 zet Laurens samen met broer Jan ( geboren 7 maart 1921 en overleden 29 december 1985), die nog alleen in het ouderlijk huis aan de Molendijk 65 was overgebleven, het bedrijf voort. Het areaal was inmiddels uitgegroeid tot 15 ha en de teelt was het zelfde gebleven.

3e geslacht:
In 1966 kwam Christoffel L.zn. (geboren op 14 april 1947) in het bedrijf. Men begon naast akkerbouw met de teelt van ongeveer 2 ha. gladiolen en een halve ha. tulpen. De verwerking hiervan gebeurde in de schuur bij Joh.Maliepaard Cr.zn aan de Boomgaarddreef te Stad aan 't Haringvliet. In 1969 werd de bollenschuur aan de Molendijk gebouwd en er werd tevens een compleet machinepark aangeschaft. Het bollenareaal in die periode bedroeg inmiddels 10 ha. gladiolen en 3 ha. tulpen. In die tijd teelden ze ook nog een aantal jaren Irissen. In 1980 stopt Laurens Cr.zn. en wordt het bedrijf voortgezet door Jan Cr.zn. en Cristoffel L.zn. als eigenaren. Er werd 15 ha. gladiolen geteeld en 9 ha. tulpen met daarnaast 30 ha. akkerbouw.

4e geslacht:
In 1992 komt zoon Laurens (geboren 7 februari 1976) in het bedrijf van vader Cristoffel L.zn. Van 1998 tot 2004 vormen zij samen de maatschap C. en L. Maliepaard. Er wordt inmiddels 25 ha. tulpen en 25 ha. gladiolen geteeld. De gehele teelt wordt zelf verzorgd, van planten tot afleveren. De akkerbouw word in verband daarmee volledig gestopt. In 2004 neemt Laurens het bedrijf in zijn geheel over, nu bekend onder de naam Maliepaard Bloembollen B.V. Op dit moment zijn we volledig gespecialiseerd in de tulpenteelt en omvat het teeltplan meer dan 100 ha. tulpen wat volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd. Dit alles word mede mogelijk gemaakt door onze 3 vaste medewerkers Jaap Maliepaard, Nick Buys en Levien Jacobs en vele 10 tallen losse seizoen medewerkers. 

Later meer..

Onderstaand enkele foto's, meer foto's kunt u vinden in onze fotogalerie.